Historia

„Filozofia Nauki” została założona w 1993 r. – we współpracy z Fundacją na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem – przez Zdzisława Augustynka, który został pierwszym przewodniczącym Rady Programowej, Jacka J. Jadackiego, który objął funkcję redaktora naczelnego, oraz Annę Lissowską-Wójtowicz i Tomasza Bigaja. Jednym z głównych celów powołania kwartalnika, jak głosił artykuł wstępny, było utworzenie forum wymiany idei i poglądów między filozofami a filozoficznie zorientowanymi naukowcami.

 Redaktorzy naczelni:

  • Jacek J. Jadacki (1993-2001)
  • Mieszko Tałasiewicz (2001-2015)
  • Joanna Gęgotek (od 2015)

 Przewodniczący Rady Programowej:

  • Zdzisław Augustynek (1993-2001)
  • Marian Przełęcki (2001-2012)
  • Adam Nowaczyk (2012-2017)
  • Roman Murawski (od 2018)

Od 2008 r. „Filozofia Nauki” była uwzględniana w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), a następnie w stanowiącej jej kontynuację bazie ERIH PLUS. W roku 2011 pismo zostało ujęte w bazach Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index oraz Thomson Reuters Current Contents – Arts and Humanities (obecnie Clarivate Analytics, indeksowane są numery od 2009 r.) oraz w bazie Scopus, administrowanej przez Elsevier. Od 2012 r. „Filozofię Nauki” uwzględnia ranking SCImago Journal & Country Rank (SJR).