Biblioteka FN

Biblioteka „Filozofii Nauki” to seria książek wydawanych we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Semper. Umieszczane są w niej zarówno monografie autorskie, jak i zbiory tekstów, prace w języku polskim lub angielskim. Zakres tematyczny publikowanych książek odpowiada profilowi czasopisma i obejmuje wszystkie działy filozofii analitycznej. Wszystkie monografie wydawane w serii przechodzą proces recenzji.

Redaktorem serii jest Anna Wójtowicz (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski).

Rada naukowa

 • Mariusz Grygianiec (UW)
 • Paweł Kawalec (KUL)
 • Jerzy Pogonowski (UAM)
 • Maciej Witek (US)

Nowości i zapowiedzi wydawnicze 

Zgłoszenia

Propozycje książek do publikacji można zgłaszać:

 • na adres redakcji: filnauki.wfis@uw.edu.pl, thephos@uw.edu.pl,
 • na adres redaktor Anny Wójtowicz: amwojtow@uw.edu.pl,
 • na adres Wydawnictwa Naukowego Semper, z adnotacją, że jest to propozycja do serii BFN (https://semper.pl/dla-autorow/).

Książki wydane:

  1. Uniwersalność w nauce i poza nauką (Teorie – fakty – mity), red. A. Wójtowicz, Warszawa 1998.
  2. J. Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości, Warszawa 2000.
  3. M. Przełęcki, Lektury platońskie, Warszawa 2000.
  4. M. Tałasiewicz, Pojęcie racjonalności nauk empirycznych, Warszawa 2000.
  5. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 1, ed. M. Tałasiewicz, Warszawa 2002.
  6. Analiza pojęcia informacji, red. J. J. Jadacki, Warszawa 2003.
  7. P. Brykczyński, Pojęcia wyrażania i idea uzewnętrznienia, Warszawa 2003.
  8. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 2, ed. A. Brożek, J. Jadacki, W. Strawiński, Warszawa 2005.
  9. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 3, ed. A. Brożek, Warszawa 2008.
  10. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 4, ed. J. Odrowąż-Sypniewska, Warszawa 2008.
  11. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 5, ed. A. Horecka, Warszawa 2009.
  12. Theory of Imperatives from Different Points of View, ed. A. Brożek, J. Jadacki, B. Žarnić, Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 6, Warszawa 2011.
  13. Theory of Imperatives from Different Points of View (2), ed. A. Brożek, J. Jadacki, B. Žarnić, Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 7, Warszawa 2013.
  14. Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, tom I, red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz, Warszawa 2021. Kup książkę
  15. Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, tom II, red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman, Warszawa 2021. Kup książkę
  16. Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania, Warszawa 2023.