Informacja o licencji

Wszystkie artykuły publikowane w „Filozofii Nauki” są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND). Ta licencja składa się z trzech głównych części:

Attribution (Uznanie autorstwa) (BY):

Decyzja o wykorzystaniu tej klauzuli licencji pozwala na swobodne udostępnianie artykułu społeczności naukowej. Każdy czytelnik ma prawo do kopiowania, rozpowszechniania, prezentowania danej pracy i korzystania z niej, o ile każdorazowo odpowiednio wskaże jej autora. Dzięki temu osiągnięcia naukowe i intelektualne mogą zostać właściwie docenione, a nauka może swobodnie się rozwijać.

NonCommercial (Użycie niekomercyjne) (NC):

Ta klauzula licencji wyklucza możliwość komercyjnego wykorzystania artykułu. Oznacza to, że nikt inny nie może czerpać zysków z danej pracy autora, wykorzystując ją w celach handlowych czy reklamowych. To zabezpieczenie chroni własność intelektualną autorów i zapobiega nieautoryzowanemu wykorzystaniu komercyjnemu ich pracy.

 NoDerivatives (Bez utworów zależnych) (ND):

Zgodnie z tą klauzulą licencji artykuł nie może być modyfikowany, adaptowany ani wykorzystywany do tworzenia nowych utworów. Pozostaje w swojej oryginalnej formie, co zapewnia zachowanie integralności pracy autora.

Istotnym aspektem, który chcielibyśmy szczególnie podkreślić, jest to, że prawa autorskie pozostają wyłącznie przy autorze. Decydując się na udostępnienie swoich artykułów na licencji Creative Commons, nie rezygnują Państwo z prawa do swojej własności intelektualnej. Nadal mają Państwo pełne prawa autorskie do swoich prac, a inni użytkownicy są zobowiązani respektować te prawa, korzystając z artykułów zgodnie z założeniami licencji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji dotyczących licencji Creative Commons, prosimy o kontakt z naszym zespołem redakcyjnym.

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).