Efekt Knobe’a i problem Butlera w „Bibliotece Filozofii Nauki”

2022-01-03

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera

Ludzie chętniej uważają za wywołane celowo efekty uboczne pewnego działania, gdy są one złe lub niepożądane, niż w sytuacji, gdy są dobre lub pożyteczne (efekt Knobe’a). Podobnie ludzie nie są skłonni twierdzić, że grając w kości, można celowo wyrzucić szóstkę, choć uważają, że można celowo zabić kogoś, grając w rosyjską ruletkę (problem Butlera). Oba te zjawiska, mimo intensywnych badań w ostatnich dwudziestu latach, nie doczekały się jeszcze satysfakcjonującego wyjaśnienia.

Tom I „Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera” pod redakcją Katarzyny Paprzyckiej-Hausman, Katarzyny Kuś i Bartosza Maćkiewicza poświęcony jest przede wszystkim hipotezie zaniechaniowej pozwalającej wyjaśnić asymetrie związane z przypisaniami wiedzy.

Tom II „Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych” pod redakcją Katarzyny Kuś, Bartosza Maćkiewicza i Katarzyny Paprzyckiej-Hausman przedstawia wyniki badań nad intencjonalnością działań oraz analizy metod filozofii eksperymentalnej stosowanych w tych badaniach.

Książka dostępna jest w wersji drukowanej i e-booku w księgarni firmowej Wydawnictwa Naukowego „Semper”.

Zachęcamy do lektury!

********************************************************

Tom I Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera

red. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Katarzyna Kuś i Bartosz Maćkiewicz

Seria: Biblioteka Filozofii Nauki t. XIV

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2021
ISBN 978-83-7507-271-6

318 stron

Linki do sklepu:

p-book https://bit.ly/3CJsTXB

e-book https://bit.ly/3FEkOW4

Spis treści

Rozdział 1. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Filozoficzny problem efektu Knobe’a. Czy Knobe odkrył efekt Knobe’a?

Rozdział 2. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Rozwiązanie problemu Butlera i wyjaśnienie efektu Knobe’a

Rozdział 3. Katarzyna Paprzycka-Hausman, O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa

Rozdział 4. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Wyjaśnienie epistemicznego efektu Knobe’a

Rozdział 5. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Hipoteza zaniechań́ a model heurystyk doksastycznych

Rozdział 6. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Przypisania wiedzy w kontekstach niskiego prawdopodobieństwa. Studia eksperymentalne

Rozdział 7. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Efekt epistemiczny a problem Gettiera w świetle hipotezy zaniechaniowej

Rozdział 8. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Hindriksa internalistyczne wyjaśnienie efektu Knobe’a a hipoteza zaniechaniowa

Rozdział 9. Sławomir Mijas, Ignacy Szczeniowski, Bartosz Maćkiewicz, Czy efekt Knobe’a można wyjaśnić za pomocą intencjonalnych zaniechań?

Rozdział 10. Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś, Wyjaśnienie efektu Knobe’a w kontekście konfliktu norm

Rozdział 11. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Hipoteza zaniechań jako stanowisko filozoficzne i empiryczne

Rozdział 12. Ireneusz Kuta, Wpływ manipulacji wielkością̨ zysku i efektu ubocznego na efekt Knobe’a. Efekt uboczny czy środek do celu?

Rozdział 13. Adam Wierzbicki, Problem Butlera z perspektywy racjonalnego Sprawcy

Rozdział 14. Wiktor Piotrowski, Przypisywanie postaw w efekcie Knobe’a

Rozdział 15. Wiktor Piotrowski, Konflikt obowiązków w efekcie Knobe’a

 

Tom II Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych

red. Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz i Katarzyna Paprzycka-Hausman

Seria: Biblioteka Filozofii Nauki t. XV

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2021
ISBN 978-83-7507-272-3

275 stron

Linki do sklepu:

p-book https://bit.ly/3xhje9E

e-book https://bit.ly/3nLONVU

Spis treści

Rozdział 1. Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej

Rozdział 2. Izabela Duraj-Nowosielska, Filozoficzne badania eksperymentalne w świetle analizy lingwistycznej. Komentarz semantyczny do polskiej wersji eksperymentu Knobe’a

Rozdział 3. Agata Bochyńska, Badanie eksperymentalne efektu Knobe’a dla języka polskiego

Rozdział 4. Katarzyna Paprzycka-Hausman, Michał Barcz, Leon Ciechanowski, Agnieszka Dębska, Kinga Jęczmińska, Natalia Karczewska, Polska obrona tezy Anscombe przed Knobe’a i Kelly’ego próbą falsyfikacji

Rozdział 5. Jan Winkowski, Czy efekt efektu ubocznego dotyczy pojęć?

Rozdział 6. Bartosz Maćkiewicz, Korpusy w filozofii eksperymentalnej

Rozdział 7. Michał Barcz, Marta Zaręba, O różnych interpretacjach efektu Knobe’a

Rozdział 8. Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Monika Favara, Potoczne pojęcie intencjonalności a kultura. Studium porównawcze modyfikatorów intencjonalności w języku polskim, angielskim i włoskim

Rozdział 9. Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Badania strukturalne w filozofii eksperymentalnej. Efekt Knobe’a jako studium przypadku

Rozdział 10. Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Efekt Knobe’a jako iluzja poznawcza

Rozdział 11. Bartosz Maćkiewicz, Tomasz Zyglewicz, Obiektywna i epistemiczna stopniowalność: czy nowe spojrzenie na efekt Knobe’a jest uzasadnione empirycznie?

Rozdział 12. Mieszko Tałasiewicz, Skąd się bierze filozofia? O analizie pojęć, intuicji i eksperymentach filozoficznych