ZMIANY W ZESPOLE REDAKCYJNYM

2023-09-10

Drodzy Czytelnicy, Autorzy i Współpracownicy,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o ostatnich zmianach w zespole redakcyjnym Filozofii Nauki. Mamy przyjemność ogłosić, że Bartosz Maćkiewicz przejął rolę redaktora naczelnego od Joanny Gęgotek. Katarzyna Kubik objęła stanowisko sekretarza redakcji, zastępując Stanisława Jędrczaka

Żegnamy również dwóch wspaniałych wieloletnich redaktorów, Wojciecha Wciórkę i Witolda Hensla. Ich wkład w czasopismo był nieoceniony i jesteśmy wdzięczni za ich poświęcenie i pracę przez lata. Życzymy im wszystkiego najlepszego w ich przyszłych przedsięwzięciach.

Z przyjemnością witamy Wojciecha Mamaka w zespole redakcyjnym Filozofii Nauki. Osiągnięcia naukowe i pasja Wojciecha do filozofii nauki sprawiają, że będzie on cennym członkiem redakcji naszego czasopisma.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Joannie Gęgotek, Stanisławowi Jędrczakowi, Wojciechowi Wciórce i Witoldowi Henslowi za ich ogromny wkład i poświęcenie dla Filozofii Nauki.

Zespół Redakcyjny