Marta Zaręba, "INTENCJE A PRAGNIENIA I PRZEKONANIA"

2023-05-28

Marta Zaręba

Intencje a pragnienia i przekonania

Wydawnictwo Naukowe Semper

ISBN 978‐83‐7507‐320‐1
Format B5, 350 s.

Książka szczegółowo omawia zagadnienia natury intencji i relacji tych stanów mentalnych do pragnień i przekonań. Głównym celem pierwszej części pracy jest rekonstrukcja i krytyczna analiza najważniejszych koncepcji intencji, wypracowanych na gruncie analitycznej filozofii działania. Druga część monografii poświęcona jest przedstawieniu i uzasadnieniu oryginalnego autorskiego stanowiska, w myśl którego intencje należy ujmować jako deontyczne nastawienia wobec pewnej treści mentalnej, nieredukowalne do pragnień – interpretowanych jako nastawienia wartościujące – i przekonań. W kolejnych rozdziałach ukazane zostają rozmaite konsekwencje przyjęcia deontycznej koncepcji intencji, a także jej zalety na tle stanowisk konkurencyjnych.

Książkę można nabyć w wersji papierowej i jako e-book w Wydawnictwie Naukowym Semper:

p-book https://bit.ly/3ohCvYz

e-book https://bit.ly/42tKRv6